top of page
Informasjon om COVID-19

I forbindelse med covid-19 vil Groruddalslekene 2021 gjennomføres med enkelte tiltak som avviker fra normale stevneritualer. I tillegg til tiltakene nedenfor ber vi alle om å følge de generelle rådene til FHI (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/) og Friidrettsforbundet (https://www.friidrett.no/nyheter/samleside-med-informasjon-knyttet-til-korona-viruset/).

  • ALLE trenere som vil ha akkreditering MÅ sende inn registrering via sin klubb i en epost. Se info

  • Det er maksimalt 200 personer på konkurransearenaen, eksklusive dommere og funksjonærer. Trenere inngår nå i arrangørstaben (husk akkreditering). Dette gjør at kun deltagere, trenere (krever akkreditering) og funksjonærer har tilgang til indre bane. Dette gjelder også for oppfølging av de ynste deltagerne.

  • Vi ber om at flest mulig tilskuere forhåndsregistrerer seg via dette skjemaet

  • Kun eletroniske resultattavler (resultatlink

  • Fellesutstyr i kastøvelser vil bli spritet mellom hver utøver, og vi ber derfor om at de som har personlig utstyr medbringer dette

  • Håndsprit vil være tilgjengelig ved inngang og ved kiosken

  • Vi praktiserer 1-meters regelen så langt det er mulig

  • Kiosk vil ha et køsystem, og vi ber om at alle viser hensyn til dette

  • Idrettslaget bortviser personer som ikke følger anbefalte smittevernråd.

bottom of page