top of page
  • Forfatterens bildeGroruddalen Friidrett

Trenerakkrediteringer
Pga mange deltakere, 280 i tallet. Så ble det litt for mange søknader for trenerakkreditering til at det var gjennomførbart mtp smittevernsregler og antall tilstedeværende på banen. Vi har derfor strøket alle søknader som kom inn og bedt klubbene om å melde inn trenere til stevnet. Det er prioritet på alle tekniske øvelser. Lengde vil være eget avsperret dedikert område for kun trenere utenfor gjerdet mot lengdegropa. Klubbene kanmelde inn trenere til gdgames@gfikfriidrett.no

med malen: Navn: Epost: Mobil: Bostedskommune: Utøvere man har ansvaret for. Trenerakkrediteringen kan hentes ved inngangen og gjelder under øvelsen/e til de utøverne man har ansvaret for. Når øvelsen er over skal alle trekke ut av banen og oppholde seg i områdene avsatt for dette. Se kart på hjemmesiden.

87 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page