Da det tikket inn altfor mange søknader om trenerakkrediteringer så ser vi oss nødt til å kansellere de allerede innkommede søknader.

Vi burde ha forutsett dette og beklager kort frist for ny akkreditering.
 

Trenerakkreditering må derfor bestilles gjennom klubbene.

Det er KUN klubbenes trenere som kan innmeldes til akkreditering og ikke foreldre eller foresatte.

Dette er på grunn av smittevernreglene og vi ber om at klubbene hjelper oss med dette arbeidet. Unntak gjøres der små klubber ikke har en offisiell trener med under stevnets gang.

Klubbene vil motta en egen epost med instruksjon om innmelding av akkreditering. Denne må besvares senest Torsdag 13. Aug kl 17:00

Trenerakkrediteringen hentes i registreringsteltet ved inngangen på stevnedagen.

Vi vil også prioritere trenerakkrediteringer til tekniske øvelser som spyd,høyde,kule,slegge og liten ball.
Lengdetrenere vil kunne stå på prioritert og sperret området utenfor gjerdet langs lengdegropa med muligheter for coaching av utøverne.

Bær akkrediteringen synlig når du ferdes på indre bane.

TRENERAKKREDITERINGER