top of page


 
Alle som skal fungere som trener skal ha synlig trenerakkreditering. Trenerakkrediteringen hentes i registreringsteltet ved inngangen på stevnedagen.
Lengdetrenere vil kunne stå på prioritert og sperret området utenfor gjerdet langs lengdegropa med muligheter for coaching av utøverne.

Bær akkrediteringen synlig når du ferdes på indre bane.

TRENERAKKREDITERINGER
bottom of page